Bazy danych na zamówienie

Oferuję Państwu możliwość stworzenia bazy danych "uszytej na miarę" - wykonanej dokładnie według Państwa potrzeb i wymagań.

W przypadku małych firm baza taka nakierowana może być na najistotniejsze dla Państwa cele i automatyzować powtarzające się działania i czynności.

W przypadku firm dużych i średnich bazy danych oparte o MS Access i SQL Server mogą zarówno wspierać działania dużych systemów informatycznych, jak i działać samodzielnie na poziomie jednego lub dwóch działów.

Zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego: 505 005 841 lub za pomocą e-mail'a:

wojciech.muszynski@databases.pl