Czym jest MS Access i jakie ma możliwości?

Program MS Access jest systemem zarządzania bazami danych (SZBD) zawartym w popularnym pakiecie Microsoft Office. Umożliwia proste i szybkie tworzenie baz danych działających w systemie Windows.

W plikach używanych przez Access'a znajdują się jednocześnie dane i logika aplikacji bazodanowej. Dane przechowywane są w tabelach, udostępniane do edycji poprzez formularze. Na drukownie danych pozwalają raporty.

Poszczególne elementy MS ACCESS zostały szczegółowo opisane na stronie www.bazydanych.net.pl