Podstawowym narzędziem używanym do tworzenia baz danych jest program MS Access 2003. Pozwala on tworzyć aplikacje działające także w formacie Access 2000 i Access XP.

Jeżeli klient posiada tylko wersje 97 programu Access istnieje możliwośc wykonania całej bazy danych u niego w tej właśnie wersji.

W przypadku gdy klient nie posiada żadnej wersji MS Access oferujemy możliwość stworzenia wersji dystrybucyjnej (runtime), która nie wymaga licencji ze strony klienta. Narzędziem do tworzenia takiej dystrybucji jest Visual Studio Tools for Office System.

Bardziej zaawansowane projekty mogą zostać stworzone w oparciu o MS SQL Server posiadany przez klienta lub dostarczony przez nas w oparciu o MS SBS - Microsoft Small Busines Server zawierający między innymi serwer plików, serwer poczty elektronicznej (Exchange) i SQL server