ProstyCRM - program wspomagający kontakty z klientem

Program ProstyCRM służy do przechowywania informacji o klientach i potencjalnych klientach, oraz o kontaktach z nimi. Pełni dwie ważne dla przedsiębiorstwa funkcje:

- zawiera bazę danych o klientach

- pozwala stworzyć "historię klienta" - liste wszystkich kontaktów z daną firmą


Podstawowa wersja programu zawiera:

- formularz do przeglądania firm. W formularzu tym są zawarte dane dotyczące danej firmy: Nazwa, Nazwa pełna, osoby kontaktowe, adresy e-mail, telefon, NIP, REGON, priorytet. Dodatkowo w dolnej części formularza znajduje się lista kontaktów z daną firmą. Pozwala to na szybkie zapoznanie się z "historią" kontaktów. (wykonywane telefony, faxy, wysłane mail'e, zamówienia itp)

- formularz kontaktów. Jest to lista wszystkich spraw, które nie zostały jeszcze zakończone. Pozwala na szybkie zorientowanie się jakie są bieżące zadania. Po zaznaczeniu danego wiersza w dolnej częsci formularza pojawia się dokładny opis zadania i podstawowe informacje na temat firmy - klienta.

- moduł kontaktów okresowych. Pozwala dla każdej firmy zdefiniować przyszłe kontakty w celu "przypominania" o swoich usługach i/lub produktach. Pozwala to na systematyczny kontakt z klientem i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży. W momencie "kontaktu okresowego" w liście spraw bieżących pojawia się nowy wpis pod tytułem "Oferta Okresowa"

- zestaw "filtrów" . Służy do selekcjonowania informacji z powyższych formularzy. Pozwala na łatwy dostęp do wybranych informacji (np. wyświetla tylko listę "ofert okresowych" lub tylko listę reklamacji)

Rozbudowane wersje programu:

W zależności od potrzeb program może być rozbudowany o potrzebne funkcje. W dotychczasowych wdrożeniach pojawiła się między innymi potrzeba dodania dodatkowej klasyfikacji firm według miejscowości (funkcja potrzebna w przypadku wyjazdu przedstawiciela handlowego do danej miejscowości) lub dodania listy pracowników, z których każdy odpowiada za pewną grupę firm. Czasami może też zajść konieczność "ograniczenia" programu. Przykładem takiej sytuacji może być rezygnacja z zapisywania w programie niektórych informacj jak np. NIP i REGON firm.

więcej informacji na temat: czym są systemy CRM?:
Systemy CRM (Customer Relationships Managment):