Szkolenia z zakresu MS Access

Szkolenie Podstawowe:
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Czym jest MS Access? Elementy Access'a. Import danych. Tworzenie zapytań (kwerend). Tworzenie prostych formularzy. Tworzenie prostych raportów.

Analiza Danych
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Import danych. Tworzenie zaawansowanych zapytań. Podstawy języka SQL. Relacje - definiowanie. Zaawansowane raporty.